RSS

RSS (Really Simple Syndication) to format przekazywania nagłówków wiadomości oparty na języku XML. Pełne teksty notatek lub ich "streszczenia" są dostępne natychmiast po opublikowaniu. Można je pobrać używając specjalnego czytnika RSS. Kanały informacyjne RSS wykorzystywane są również przy przesyłaniu informacji między serwisami internetowymi.

RSS to system szybkiego i automatycznego informowania o nowych ofertach pojawiających się na naszej stronie. Informacje te trafią do Państwa za pośrednictwem czytnika RSS bez konieczności ciągłego odwiedzania naszej strony.

Jakie programy obsługują kanały informacyjne RSS?

W sieci udostępnionych jest wiele programów umożliwiających korzystanie z systemu jakim jest RSS. Do najbardziej popularnych można zaliczyć:

Również za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub programu pocztowego możliwe jest zarządzanie informacjami przesyłanymi za pośrdnictwem RSS. Funkcje takie udostępnia m.in. Mozilla Thunderbird, oraz Mozilla Firefox. W przypadku tej drugiej wymagane jest zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia, aby móc czytać nagłówki wiadomośći. Natomiast począwszy od wersji 2.0 istnieje funkcja dynamicznych zakładek, umożliwiająca dodawanie kanałów RSS jako zakładek strony (bookmarks), które mogą być np. wyświetlane na pasku "zakładek osobistych", dzięki czemu mamy bezpośredni dostęp do wiadomośći podczas przeglądania stron WWW.